Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim
Class
Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim Slováčková Helena
0
7:05 - 7:40
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:10 - 10:55
4
11:05 - 11:50
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
9
15:40 - 16:30
10
16:35 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
7.A celá
38
M
7.B celá
33
M
6.B celá
M
6.B celá
18
InT
8.A AA71
40
S: ČSP
8.A AA71
40
S: ČSP
Suplovací pohotovost Poh
Tue
7.A celá
38
M
7.B celá
33
M
6.B celá
M
6.A celá
18
InT
6.B celá
23
VO
8.B AB71
35
S: ČSP
8.B AB71
35
S: ČSP
Wed
6.B celá
M
7.A celá
38
M
7.B celá
33
M
Thu
7.A celá
38
M
7.B celá
33
M
6.B celá
23
M
2.p.
2.p.
2.p.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
7.B celá
33
M
7.A celá
38
M
6.B celá
23
M
Powered by