Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim
Class
Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim Zvolánková Anna
0
7:05 - 7:40
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:10 - 10:55
4
11:05 - 11:50
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
9
15:40 - 16:30
10
16:35 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
6.A celá
24
Čj
7.A celá
38
Čj
8.A celá
40
Čj
7.A celá
38
VO
7.B celá
33
Vv
8.A celá
40
L: Vv
8.A celá
40
L: Vv
Tue
8.A celá
40
Čj
7.A celá
38
Čj
6.A celá
24
Čj
7.A celá
38
Vv
8.B celá
35
L: Vv
8.B celá
35
L: Vv
Suplovací pohotovost Poh
Wed
7.A celá
38
Čj
6.A celá
24
Čj
8.A celá
40
Čj
1.p.
Thu
6.A celá
24
Čj
8.A celá
40
Čj
7.A celá
38
Čj
6.B celá
Vv
6.B celá
23
Vv
Fri
8.A celá
40
Čj
6.A celá
24
Čj
7.A celá
38
Čj
7.B celá
33
VO
2.p.
2.p.
2.p.
Suplovací pohotovost Poh
Powered by