Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim
Class
Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim Cupalová Markéta
0
7:05 - 7:40
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:10 - 10:55
4
11:05 - 11:50
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
9
15:40 - 16:30
10
16:35 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
5.A celá
27
Čj
5.A celá
27
M
5.A celá
27
Aj
5.A celá
27
Vl
5.A celá
27
Hv
Tue
5.A celá
27
Čj
5.A celá
27
M
5.A celá
27
Pr
5.A celá
27
Vv
5.A celá
27
Vv
Ša
1.p.
1.p.
1.p.
Wed
5.A celá
27
Čj
5.A celá
27
M
5.A celá
27
Aj
5.A celá
27
ČSP
Suplovací pohotovost Poh
Thu
5.A celá
27
Čj
5.A celá
27
M
5.A celá
27
Aj
5.A celá
27
Vl
5.A celá
27
Čj
1.p.
1.p.
Fri
5.A celá
27
M
5.A celá
27
Čj
5.A celá
27
Čj
Suplovací pohotovost Poh
Powered by